Suluova İlçesi ülkemizde büyükbaş hayvan besiciliğinin yapıldığı en büyük yerleşim merkezlerinden  biri olup, her gün değişmekle birlikte 60.000 civarında büyükbaş hayvan beslenmektedir.

Amasya İli Suluova İlçesinde yer alan TDİ.Besi OSB.  Orta Karadeniz Bölgesi geçiş kuşağında ,  doğuyu- batıya, kuzeyi- güneye bağlayan uluslar arası kara yolu ağı  ve tren yolu kavşağında bulunmakta olup; Amasya Merzifon Havaalanına  30 Km uzaklıkta ve    Samsun Deniz Limanına 100 km. mesafede bulunmaktadır.

Suluova TDİ. Besi OSB. nin alt yapı inşaatı  tamamlanmıştır. mevzi imar planında yer alan  35 adet besi parseli ve 3 adet sanayi parseli olmak üzere toplam  38 parselden oluşmuştur. Bunlardan bir kısmı üretime geçmiş olup, bir kısmının da inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir.

3 sanayi parsellerinden; 

1. Sanayi parselinde de 400 baş/gün hayvan kesim kapasiteli EKUR Et Entegre  tesisinin de inşaatı tamamlanmış ve hayvan kesimlerine başlanılarak,tesiste et ve et ürünlerinin üretime geçilmiştir. Özellikle ilçemiz ve Amasya iline büyük katkı sağlamaktadır.

2.sanayi parseli, SİGMA Elektrik Ürt. Müh. ve Paz. Ltd. Şti. ne  tahsis edilmiş olup, SİGMA-Biyogaz – biyoenerji tesisinin yapımı kısmen tamamlanmış olmakla, saatte 1000 KW’lık elektrik üretimine fiilen başlanmıştır.

3.sanayi parseli, Ahi Suluova Biyogaz Enrj.Ürt.San.A.Ş.  adına Tahsisi yapılmış olup, bu proje ile 6.5MWe Gücünde elektrik üretimi yapılacağı hem de organik& organamineral granül katı ve sıvı gübre üretilecektir.dolayısıyla ilçemiz sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 60 bin adet büyükbaş hayvanın dışkısı,  400 bin adet yumurta tavuğu dışkısı, senede 10 bin ton şeker pancarı küspesi , 3 bin ton yaş Mısır silajı, soğan ve  benzeri tarımsal atıklar bir bütün olarak değerlendirildiğinde öncelikle ilçede ve Amasya’da çok önemli sorun olan çevresel  kirlilikler ortadan kalkacaktır.